Op werkdagen voor 16:00 besteld is volgende dag in huis!

logo_gamebooks_nieuw

Privacy Statement JEA Paper Promotions BV | 15 november 2021

JEA Paper Promotions gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites of het inschrijven voor een nieuwsbrief.

· Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van JEA Paper Promotions of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.

· Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.

· Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).

· Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van JEA Paper Promotions.

Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar dan wel tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst. Als wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. U kunt contact met ons opnemen als u:

· inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;

· een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;

· bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

· een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

· Groepsmaatschappijen van JEA Paper Promotions: Ondernemingen die zich in dezelfde groep bevinden als JEA Paper Promotions, zoals moederondernemingen, zuster- of dochterondernemingen, teneinde u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten vanuit de groepsmaatschappijen.

· Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.

· Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de wet.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Ook zijn advertentiecookies in gebruik (zoals Ad7 en DQ&A), die bedoeld zijn voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Links naar andere websites

Op de website van JEA Paper Promotions kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. JEA Paper Promotions draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen

JEA Paper Promotions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:

JEA Paper Promotions BV

Donauweg 8

1043 AJ Amsterdam E info@gamebooks.nl